广东11选5下载:B?ng am nh?c

B?ng am nh?c

V? B?ng am nh?c

广东26选5公式 www.apz01.cn B?ng am nh?c là trò ch?i Simon Says tuy?t v?i v?i ti?t t?u ??c ?áo. B?n có b?n c? h?i ?? b?t ch??c l?i giai ?i?u b?ng vi?c ?n nh?ng nút trên b?ng nh?c. Nh?ng nút nh?c sáng lên v?i ánh sáng neon nh?. Giai ?i?u tr? nên dài h?n và khó h?n khi b?n càng ti?n xa. B?n có th? nh? nút nào c?n b?m kh?ng?