广东26选5开奖:Ng??i ph?c v? nhà hàng

广东26选5公式
Ng??i ph?c v? nhà hàng

V? Ng??i ph?c v? nhà hàng

广东26选5公式 www.apz01.cn B?n là m?t ng??i ph?c v? trong nhà hàng và c?ng vi?c c?a b?n là ph?c v? nh?ng khách hàng. Ghi th?c ??n, ph?c v? khách và lau d?n bàn.