广东36选7开奖走势图:Ng??i ph?c v? nhà hàng

Ng??i ph?c v? nhà hàng

v? Ng??i ph?c v? nhà hàng

广东26选5公式 www.apz01.cn B?n là m?t ng??i ph?c v? trong nhà hàng và c?ng vi?c c?a b?n là ph?c v? nh?ng khách hàng. Ghi th?c ??n, ph?c v? khách và lau d?n bàn.